Jami O'Brien

NOS4A2
7.7

NOS4A2

Jun. 02, 2019

NOS4A2

Charlie Manx, zavodljivi besmrtnik koji hrani dušu djece, zaprijetio je cijelom svijetu kad joj mlada žena u Novoj Engleskoj pronađe opasan dar.