Dušan Lazarević

Besa
5.5

Besa

Dec. 16, 2018

Besa

Da bi sačuvao svoju porodicu, Uroš je stavljen na test koji ispituje granice do kojih je spreman da ide. Na tom putu, osim Dardanove senke koja ...