Bruno Heller

Rome
8.2

Rome

Aug. 28, 2005

Rome

Sveobuhvatni prikaz života kako uglednih, tako i običnih Rimljana postavljen je u posljednje dane Rimske Republike.
Pennyworth
7.5

Pennyworth

Jul. 28, 2019

Pennyworth

U centru ove serije je Alfred Penivort, mladić koji nakon vojske pokreće firmu za obezbeđenje, zajedno sa Tomasom Vejnom, ocem Brusa Vejna. ...