Grand L. Bush

Maniac Cop 3: Badge of Silence
5.0
720p

Maniac Cop 3: Badge of Silence

Policajka je ubijena i krivo optužena da je koristila pretjeranu silu u pokušaju rješavanja talačke krize. Upravo zbog prethodno navedenog, ...
Colors
6.7
720p

Colors

Apr. 15, 1988

Colors

U L.A.-u postoji golemi broj organiziranih bandi koje se bave kriminalnim djelatnostima što policiji otežava njihovu kontrolu i provođenje ...
Street Fighter
3.8
720p

Street Fighter

Dec. 22, 1994

Street Fighter

Građanski rat u Šedolou preti izrastanjem u globalni sukob kada general Bison (Raul Julia) zarobi 63 strana radnika.Udružene snage zapadnog sveta ...